۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد U.S. Polo Assn. - Sonbahar & Kış
6 روز 11 ساعت 
U.S. Polo Assn. - Sonbahar & Kış
۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Fashion Box - Kadın Tekstil
1 روز 12 ساعت 
Fashion Box - Kadın Tekstil
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Balizza - Kadın Tekstil
12 ساعت 
Balizza - Kadın Tekstil
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Outdoor - Kış Modası
4 روز 11 ساعت 
Outdoor - Kış Modası
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Thermoform & Blackspade - Termal İç Giyim
6 روز 11 ساعت 
Thermoform & Blackspade - Termal İç Giyim
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Sevim & Gizzey - Pijama & İç Giyim
1 روز 12 ساعت 
Sevim & Gizzey - Pijama & İç Giyim
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Soho Ex. & Shoesize & Soho Men : Yeni sezon
2 روز 11 ساعت 
Soho Ex. & Shoesize & Soho Men : Yeni sezon
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Pierre Cardin - Çanta Koleksiyonu
1 روز 10 ساعت 
Pierre Cardin - Çanta Koleksiyonu
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Bambi - Yeni Sezon
5 روز 12 ساعت 
Bambi - Yeni Sezon